top

Pomiary stężeń, emisji zanieczyszczeń, natężenia hałasu i imisji pyłów

Podstawą naszej działalności jest wykonywanie pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych wprowadzanych do atmosfery ze zorganizowanych źródeł. Dodatkowo oferujemy wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska z instalacji przemysłowych oraz pomiar imisji pyłów zawieszonych PM10/2,5 i związków organicznych i nieorganicznych.

Obok typowych zanieczyszczeń takich jak pył, SO2, NO2, CO, CO2, LZO, HCl, HF, węglowodory i inne związki organiczne i nieorganiczne, realizujemy również wysokospecjalistyczne pomiary dibenzopolichlorowanych dioksyn i furanów, kalibracje automatycznych systemów pomiarowych wg procedur AST i QAL2 zgodnie z normą PN-EN 14181, itp.

Wszystkie prace badawcze wykonywane są z zastosowaniem metod referencyjnych, certyfikowanym sprzętem pomiarowym.

Pełny zakres prac pomiarowych wykonywanych przez nasze akredytowane laboratorium badawcze dostępny jest na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji - numer akredytacji AB-994.

Masz pytania? Zostaw wiadomość

Odpowiadamy na wiadomości najszybciej jak tylko to możliwe.
to top button
pl_PLPolish
pl_PLPolish